Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
3 stycznia 2021

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest wieloletnim programem uchwalonym przez Radę Ministrów na lata 2016 – 2020.

UCHWAŁA NR 180/2015 RADY MINISTRÓW z dnia 6 października 2015 roku w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” wraz  z załącznikiem.

Głównym celem Programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej społeczeństwa oraz rozwój bibliotek w Polsce.

Celem szczegółowym jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach, wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach przystąpiła do Programu w roku 2016.
W ciągu pięciu lat otrzymaliśmy dotację na kwotę 29 tysięcy 744 złotych i zakupiliśmy 1 100 pozycji książkowych.

Ilość otrzymanych pieniędzy i liczba zakupionych książek w latach 2016 – 2020.

2016 2017 2018 2019 2020
Ilość otrzymanych pieniędzy 7500,00 zł 5100,00 zł 5100,00 zł 6660,00 zł 5384,00 zł
Ilość zakupionych książek 276 183 179 268 194

 

W 2021 roku przystąpiliśmy do kolejnej edycji Narodowego Planu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025.

Więcej informacji o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa znajduje się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego