Standardy Ochrony Małoletnich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Herbach

Biblioteka wprowadza niniejsze Standardy Ochrony Małoletnich w celu zapewnienia dzieciom i młodzieży chcącym skorzystać oraz korzystającym z zasobów Biblioteki ich praw i godności. Biblioteka zapewnia, że jej działalność jest zorganizowana w taki sposób, aby zapewnić im wolny dostęp do oferty edukacyjnej i kulturalnej w sposób dla nich komfortowy i bezpieczny, wolny od różnych zagrożeń i nieodpowiednich zachowań oraz od jakichkolwiek form dyskryminacji i przemocy.

Standardy Ochrony Małoletnich w Bibliotece zostały opracowane na podstawie aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1606);
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249).

Stanowią załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2024 Dyrektora Gminnej biblioteki Publicznej  w Herbach.

Do pobrania: Standardy Ochrony Małoletnich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Herbach