O Bibliotece

Nasza biblioteka została założona w 1956 r. i nosiła nazwę Gromadzkiej Biblioteki Publicznej. Od roku 2003 działa pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach. Organizatorem biblioteki, zapewniającym jej warunki działania i rozwoju, jest Gmina Herby. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie dla dorosłych, oddział dla dzieci i czytelnie. Głównym celem funkcjonowania biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji, wychowania oraz upowszechnienie wiedzy i informacji.

Zasoby biblioteki to ponad 34 tysiące woluminów, przeznaczonych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W naszym księgozbiorze możemy znaleźć książki z zakresu literatury pięknej, dziedzin wiedzy oraz gazety i czasopisma. Z naszych zasobów korzysta regularnie rocznie około 1000 osób. W ciągu roku odwiedzają nas oni  średnio ponad 19 tys. razy.

Regulaminy biblioteki: