Rok 2021 rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

4 lutego 2021

W 2021 roku przypada 100. rocznica urodzin wybitnego człowieka – Polaka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. 27 listopada 2020 roku Sejm ustanowił go jednym z Patronów roku 2021.

A otóż i macie wszystko.
Byłem jak lipy szelest,
na imię mi było Krzysztof,
i jeszcze ciało – to tak niewiele.

Krzysztof Kamil Baczyński – Rodzicom

Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z Kolumbów, pokolenia młodych, wybitnie zdolnych pisarzy i artystów, których życie przypadło nieszczęśliwie na czas drugiej wojny światowej. Poeta zginął młodo w czasie walk Powstania Warszawskiego, w którym brał udział jako żołnierz Batalionu „Parasol” Armii Krajowej.

Choć zmarł w wieku zalewie 23 lat, pozostawił po sobie niemały dorobek poetycki. Już w czasie wojny opublikował cztery tomiki, a w sumie na jego twórczość składa się kilkaset wierszy, kilkanaście poematów i około dwadzieścia opowiadań.