Narodowy Spis Ludności 2021

Link do serwisu Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2021
15 kwietnia 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to najważniejsze badanie statystyczne, realizowane raz na 10 lat! Narodowy Spis Powszechny umożliwia zebranie informacji o stanie i strukturze ludności według ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są jedynym źródłem danych. Dane uzyskane w wyniku Spisu są szeroko wykorzystywane w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego.

Kto powinien wziąć udział w spisie powszechnym?
Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań objęte są wszystkie osoby mieszkające w Polsce, zarówno Polacy mający stałe lub czasowe miejsce zamieszkania w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania, jak i cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to, czy są zameldowani czy nie). Spisem objęci są również Polacy, którzy przebywają czasowo za granicą (bez względu na okres przebywania), ale cały czas zameldowani na pobyt stały w Polsce (nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę).

Spisem objęte są także mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Kiedy i jak się spisać?
Powszechny Narodowy Spis Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia 2021 r.
Obowiązkową, ale jednocześnie najbardziej wygodną i bezpieczną metodą spisu jest SAMOSPIS INTERNETOWY. Metoda ta polega na samodzielnym (bez udziału osób trzecich) udzieleniu odpowiedzi na pytania w formularzu elektronicznym dostępnym w interaktywnej aplikacji, na stronie internetowej GUS (spis.gov.pl). Logowanie do aplikacji jest możliwe na stronie spis.gov.pl poprzez:

  • Logowanie za pomocą krajowego węzła identyfikacji elektronicznej (profilu zaufanego)
  • Poprzez numer Pesel + nazwisko rodowe matki (w przypadku tej opcji konieczne jest zdefiniowanie własnego hasła).
  • Dla cudzoziemców nieposiadających numeru pesel: adres e-mail + hasło użytkownika

Osoby bez dostępu do Internetu mogą dokonać samospisu w punkcie spisowym zorganizowanym w każdym urzędzie gminy oraz w Urzędzie Statystycznym, po wcześniejszym umówieniu.

Jest także możliwość dokonania samospisu przez telefon – na Infolinii spisowej pod nr telefonu: 22 279 99 99.

W późniejszym etapie spisu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, spis będzie możliwy poprzez wywiad telefoniczny lub bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego.
Więcej informacji o spisie znajdziecie Państwo na stronie spis.gov.pl