Konkurs – Jajo wielkanocne (2024)

5 marca 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Jajo Wielkanocne”  organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Herbach. Regulamin znajdziecie w naszych bibliotekach i poniżej.

Termin składania prac 25.03 2024
Rozstrzygnięcie konkursu 26.03.2024

Regulamin Konkursu „Jajo Wielkanocne”

I USTALENIA WSTĘPNE

 1. Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Herbach.
 2. Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych, podtrzymywanie tradycji wielkanocnych.
 3. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody – niespodzianki.

II ZASADY KONKURSU

 1. Termin trwania konkursu: ostateczny termin dostarczenia prac do 25.03.2024 r.
 2. Konkurs skierowany jest do dzieci i ich rodziców (konkurs rodzinny).
 3. Do konkursu przyjmowane są prace:
  • wykonane techniką dowolną,
  • wykonane samodzielnie.
 4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.
 5. Dostarczone prace po rozstrzygnięciu konkursu nie są zwracane autorom.
 6. Prace, podpisane imieniem, nazwiskiem i nazwą miejscowości, należy dostarczyć do naszych bibliotek.
 7. Informacje w naszych placówkach lub telefonicznie pod numerami: HERBY 34 3574070 lub 786 229 050 LISÓW 786 229 826

III OCENA PRAC

 1. Prace oceniane są przez członków jury.
 2. Kryteria oceny prac: estetyka, oryginalność, samodzielność wykonania, kreatywność.
 3. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26.03.2024 r.
  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteka-herby.pl oraz stronie Facebook organizatora.

IV POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest podanie swoich danych osobowych.
 2. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępnione podmiotom trzecim.