Biblioteka cyfrowa

Rycina z napisem: Wszystkie książki mówią.... Jan Parandowski
11 lutego 2021

CYFROWA BIBLIOTEKA NARODOWA „POLONA” to jedna z najnowocześniejszych bibliotek cyfrowych na świecie i największa tego typu w Polsce. Na tę chwilę udostępnia ponad 2 miliony książek, czasopism, map, fotografii, rycin w wersji elektronicznej.